/Files/images/line15.gif

Пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

Відповідно до районної методичної теми «Мотивація як визначальний фактор організації навчальної діяльності учнів та вихованців в умовах змішаного навчання», керуючись чинними нормативно-правовими документами щодо організації діяльності в закладах дошкільної освіти та враховуючи аналіз роботи закладу за минулий навчальний рік, пріоритетними напрямами роботи закладу у 2023/2024 навчальному році будуть:

1.Активізувати роботу щодо впровадження основних концептуальних положень SТRЕАМ-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

2. Формування основ безпечної поведінки, здорового способу життя, надання психологічної допомоги дошкільникам під час війни, створюючи емоційно позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу.

3. Продовження поглибленої роботи щодо становлення у дітей національної свідомості, пробудження і виховання патріотичних почуттів через формування у дошкільників почуття причетності до історії та майбутнього свого краю.

4. Створити умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини,що виховується і навчається в інклюзивній групі.

/Files/images/line15.gif

Кiлькiсть переглядiв: 649